http://bydgoskakronikafilmowa.pl/uploads/tlo/info.jpg

info

Bydgoska Kronika Filmowa to miejsce gdzie się ogląda, rozmawia i co najważniejsze robi filmy. Za pomocą kamery przyglądamy się naszemu miastu, bliskim, ciekawym ludziom i zdarzeniom. Opowiadamy o ważnych dla nas sprawach. Wokół BKFu gromadzimy wrażliwych, ambitnych i pracowitych  ludzi, którzy chcą opowiadać o tym co widzą dookoła. Młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą mają warunki, opiekę i profesjonalny sprzęt filmowy żeby opowiadać swoje historie. Od 2004 roku zrealizowaliśmy ok. 80 filmów, które tworzą niezwykłą kronikę naszego regionu.

Marcin Sauter i Maciej Cuske